केटी मान्छे निहुरिदा उनको के देखिन्छ ? ज्योति मगर कत्तिको छाडा बोल्छिन् ? Funny Talk Jyoti Magar

Guest- Jyoti Magar Host- Shishir Bhandari Camera- Laxman Raj Adhikari कुन ठाउँमा केटीहरुको कपाल घुम्रेको हुन्छ ? Double Meaning Talk | Jyoti Magar | Shishir Bhandari

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top