तपाईंको कत्रो छ? तपाईंले पाउनुभयो भने गर्नुहुन्छ? हुनेले हातले हलौछ नहुनेले आउल छिराउछ ? DIRTY MIND

Host: Abi Sunar Public review on Dirty Mind Test II Double Meaning Question II Camera: Mauleek Bhujel Edit :Kubir Jung Gc

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top