मनिषा कोइरालालाई भारतबाट लखेट्दै, भारतीय मिडियालाई दीइन कडा चेताबनी, यस्तोसम्म भने Manisha Koirala

मनिषा कोइरालालाई भारतबाट लखेट्दै, भारतीय मिडियालाई दीइन कडा चेताबनी, यस्तोसम्म भने Manisha Koirala

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top